Dział jakości

Jakość we wszystkich procesach

Jako Wasz zaufany dostawca stali, zwracamy szczególną uwagę na system zapewnienia jakości. Od dawna certyfikowani przez DNV, NAUMANN STAHL posiada od września 2018 również zaktualizowaną certyfikację wg ISO 9001:2015. Pracujemy zatem na najnowszym poziomie zapewnienia jakości.

Jako nasi Klienci, możecie wymagać od naszego zespołu zorientowanego na działanie zespołowe, elastyczność i obsługi rodzinnie zarządzanej firmy. To widoczne jest wszędzie: w naszym asortymencie, osiągnięciach, terminowości dostaw, szybkości i naszej kompetencji.

Najwyższa jakość – to dotyczy nie tylko naszych produktów, ale również współpracowników i procesów

Polityka jakości

Od 1960 NAUMANN STAHL specjalizuje się w sprzedaży wyrobów płaskich w gatunkach stopowych i niestopowych. Stabilna jakość oferowanych usług jest podstawą naszych wieloletnich sukcesów. Jakość oznacza dla nas spełnianie wypowiedzianych i niewypowiedzianych oczekiwań Klientów. Jeżeli o możliwe to nawet ich przewyższanie.

Do naszych Klientów należą przede wszystkim producenci aparatów i zbiorników ciśnieniowych, producenci maszyn, ale również firmy handlowe. Jakość naszych produktów i usług jest dla naszych firm bardzo istotnym kryterium przy składaniu nowych zamówień oraz podejmowaniu wieloletniej współpracy. Działamy nieustannie w interesie naszych Klientów i jesteśmy niezawodnym partnerem zarówno w kraju jak i za granicą. Jako firma rodzinna dbamy o prywatny charakter i osobistą obsługę Klientów. Dotyczy to również Dostawców, Usługodawców oraz wszystkich, którzy z nami współpracują.

Wszyscy nasi współpracownicy są zobligowani, w interesie naszych Klientów, dbać stale o wysoką jakość usług. Każdy ze współpracowników jest silnie zmotywowany, aby w codziennej pracy, osiągnąć możliwie najwyższy wkład do osiągnięcia założonych celów.

Wszystkie procesy są transparentne i jasno zdefiniowane. Podlegają ciągłemu procesowi ulepszania i rozwoju. Jeżeli są wprowadzane nowe procesy, są na bieżąco dokumentowane i odpowiednio kierowane, aby zapewnić długotrwale najwyższą jakość. Nasze zrozumienie dla wymagań jakościowych, jak i nastawienie pracowników są podstawą do zadowolenia naszych Klientów, a co za tym idzie długotrwałej współpracy i sukcesu naszej firmy.

Nasza polityka zapewnienia jakości jest ustalona przez Zarząd Firmy. Zobowiązał się on do konsekwentnego stosowania systemu zarządzania jakością i do jego ulepszania. Jest ona również stale kontrolowana, ulepszana i jeżeli zachodzi konieczność dopasowywana do zaistniałych sytuacji.