S690QL / 1.8928 + S690QL1 / 1.8988

Blachy drobnoziarniste o wysokiej wytrzymałości
S690QL / 1.8928 + S690QL1 / 1.8988
Wg DIN EN 10025-6, ulepszane, spawalne

Gatunek ten charakteryzuje się minimalną granicą plastyczności min. 690Mpa do grubości 50mm, przy wytrzymałości na rozciąganie w zakresie 770 do 940 Mpa. Wartości udarności oznaczane są dla gatunku S690QL w -40°C, natomiast -60°C dla S690QL1.

Gatunki te nadają się do spawania wszystkimi dostępnymi metodami i nadają się do kształtowania na zimno przy zachowaniu wytycznych producenta. Po obróbce na gorąco elementy muszą być poddane ponownemu procesowi ulepszania, aby przywrócić im pierwotne własności.

Inne znane gatunki blach drobnoziarnistych o wysokiej wytrzymałości to MAXIL, SUPRALSIM, DILLIMAX, WELDOX, ALDUR, NAXTRA and XABO.

Zakres zastosowania S690QL / 1.8928 + S690QL1 / 1.8988:
Konstrukcje stalowe, zbiorniki ciśnieniowe, budowa kotłów, górnictwo, taśmociągi, budowa maszyn, podnośniki, Offshore Oil + Gas, elektrownie wiatrowe, budowa mostów
690N/mm²
Granica plastyczności
-60°C
Udarność
Program magazynowy
Grubość w mm Format w mm
4,00 do 200,00 2.000 x 6.000
5,00 do 80,00 2.500 x 6.000
8,00 do 80,00 3.000 x 6.000
8,00 do 80,00 2.000 x 12.000
8,00 do 80,00 2.500 x 12.000
8,00 do 50,00 3.000 x 12.000

W przypadku pytań technicznych lub o dostępność materiału, prosimy o kontakt z osobami do kontaktu w zakresie stali drobnoziarnistych o wysokiej wytrzymałości S690QL/ S690QL1:

Klaus Schulz (Prokurent)

Kierownik Działu sprzedaży NIESTOPOWE

Kerstin Urbas (Pełnomocnik ds. sprzedaży ) Magister administracji

Dział sprzedaży NIESTOPOWE

Kerstin Urbas (Pełnomocnik ds. sprzedaży )
+49 2131 75105222
urbas@naumann-stahl.de

Tobias Erbach Licencjat sprzedaży stali

Dział sprzedaży NIESTOPOWE