Aktualności

  • Aktualności

Fuzje w grupie Naumann

Od wielu lat udziały firmy Artur Naumann Stahl AG (w skrócie AG) były w posiadaniu Naumann Stahl GmbH & Co. KG (w skrócie KG). Dodatkowo KG posidała wszystkie udziały w Naumann Stahl GmbH, Stuttgart (w skrócie GmbH).

KG ustalała zasady i wytyczne w ramach grupy i funcjonowała jako holding grupy. W dniu 27.11.2020 została podpisana notarialnie umowa połączenia AG i GmbH na KG z mocą wsteczną na dzień 1.01.2020, wpisana do Rejestru Handlowego i tym samym prawomocna.

Wszystkie umowy i zobowiązania AG oraz GmbH przeszły w ramch sukcesji oraz przy zachowaniu dotychczasowych warunków na Naumann Stahl GmbH und Co. KG

Wasze osoby kontaktowe pozostają bez zmian. Numery telefonów oraz adresy mailowe również nie uległy zmianie.

Oficjane pismo naszego Zarządu z najważniejszymi informacjami znajdziecie tutja.